RACH-LEX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 13 pok. 208
10-501 Olsztyn


Najczęściej zadawane pytania dotyczące doradctwa podatkowego:

1. Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?
Odpowiedź:
Do kluczowych zadań biur rachunkowych należy prowadzenie w imieniu klientów pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej m.in. księgi przychodów i rozchodów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, ewidencji wynagrodzeń dla pracowników, a także prowadzenie rozliczeń podatkowych. Aby biuro rachunkowe mogło świadczyć takie usługi, musi posiadać licencję wydaną przez Ministra Finansów.

2. Dlaczego warto korzystać z usług biura rachunkowego (doradztwa podatkowego)?
Odpowiedź:
Wśród najważniejszych powodów, dla których warto korzystać z usług naszej kancelarii podatkowej są:

– redukcja kosztów w porównaniu z utrzymywaniem w firmie etatów księgowych,
– dostęp do wiedzy specjalistów, którzy na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i posiadają wszechstronne doświadczenie,
– możliwość skorzystania z usług doradcy podatkowego, który ponosi odpowiedzialność za udzielane porady,
– merytoryczna pomoc i przejęcie większości obowiązków w trakcie kontroli,
– bezpieczeństwo – kancelaria posiada ubezpieczenie OC z tytułu świadczonych usług księgowych oraz doradztwa podatkowego,
– kompleksowa oferta wykraczająca poza samą usługę księgową.

3. Kto odpowiada za prawidłowość rozliczeń podatkowych?
Odpowiedź:
Nie jest prawdą, że za błędy uwidocznione w trakcie kontroli podatkowych, odpowiada biuro rachunkowe. Zgodnie z artykułem 26 Ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem odpowiada podatnik i to od podatnika organy podatkowe dochodzą należnych kwot podatku nawet w sytuacji popełnienia błędu przez biuro rachunkowe. Dlatego tak ważne jest, aby swoje sprawy powierzać godnym zaufania profesjonalistom. Nasza kancelaria podatkowa posiada ubezpieczenie OC zatem klient może dochodzić roszczeń od kancelarii bez wstępowania na drogę sądową.

4. Czy kancelaria będzie mnie reprezentować przed urzędem skarbowym i zus?
Odpowiedź:
Po podpisaniu umowy z naszym biurem wszelkie kontakty Państwa z Urzędem Skarbowy, ZUS-em itp. ograniczają się do niezbędnego minimum. Celem naszego działania jest zapewnienie naszym klientom komfortu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie zajmowania się stertą dokumentacji, zatem we wszelkich sprawach wymagających wyjaśnienia w tych instytucjach reprezentuje Państwa Biuro Rachunkowe składając stosowne wyjaśnienia czy dokumenty.

5. Jak wygląda współpraca z biurem w trakcie kontroli?
Odpowiedź:
Kontrola odbywa się w naszym biurze, u podatnika lub w siedzibie organu podatkowego. Zastępujemy klienta w trakcie przedstawiania dokumentów i składania wyjaśnień w takim zakresie, na którym obecność klienta nie jest obowiązkowa. Jesteśmy także obecni w trakcie bezpośrednich rozmów urzędników z kontrolowanym klientem. Monitorujemy prawidłowość przebiegu kontroli oraz zachowanie wszystkich procedur ze strony urzędów.

6. Czy biuro posiada ubezpieczenie z tytułu świadczonych usług?
Odpowiedź:
Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług księgowych i doradztwa podatkowego. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

– odpowiedzialność cywilną doradcy za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania,
– odpowiedzialność za czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
-odpowiedzialność za świadczenie usług doradztwa oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach związanych z podatkami oraz ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi,
– czynności doradcy jako pełnomocnika działającego w imieniu podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

 Suma gwarancyjna ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 10 000 EURO, nie mniej jednak niż 60 000 PLN.