RACH-LEX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 13 pok. 208
10-501 Olsztyn


Obsługa rozliczeń
Obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS

Wszelkie rozliczenia z urzędem skarbowym oraz ZUS staramy się załatwiać bez zbędnego angażowania naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe usługi kadrowo – płacowe:

  • przygotowanie dokumentów pracowniczych, takich jak umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia
  • rozliczenia obciążeń podatkowych związanych z zatrudnianiem pracowników,
  • rozliczanie z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą, osób współpracujących oraz pracowników
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11