RACH-LEX Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 13 pok. 208
10-501 Olsztyn


Reprezentacja Klienta
Reprezentacja Klienta przed organem skarbowym, ZUS

W trakcie jakichkolwiek kontroli, postępowań sądowych i odwoławczych będziemy skutecznie reprezentować interesy Państwa przedsiębiorstwa. Będziemy także redagować korespondencję i wnioski kierowane przez Państwa firmę do organów skarbowych, a także profesjonalnie załatwimy w Państwa imieniu wszelkie pozostałe sprawy urzędowe.